Kancelaria Nieruchomości CLASS Sp. z o.o.
ul.Kujawska 2, 85-031 Bydgoszcz
POLSKA

e-mail: sekretariat@class.com.pl, www.class.com.pl

NIP: 554-270-36-34

Biuro Handlowe:
Rankestrasse 26, 10789 Berlin
NIEMCY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 16:00.

tel. (52) 323 12 12
tel. (52) 323 10 01

Władysław Wójt 601-488160

Anna Skrzypczak-Rzechówka 601-459809

Renata Janiak 601-476841

Dariusz Rogowski 601-991560

Mikołaj Grott 601-162319

Bartosz Ejmond 601-896263

 

Kancelaria Nieruchomości CLASS Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000263354, Kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP: 554-270-36-34, REGON: 340205813.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencje zawodowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 5833, 14649.